Misie en Visie KFC Dessel Sport

Missie

 
KFC Dessel Sport heeft tot doel het product voetbal aan te bieden aan zowel volwassenen als jongeren uit de Kempische regio.
 
Ons streefdoel voor de A-ploeg is een vaste waarde te zijn in de 1e amateurliga. Als brede basis willen wij steunen op een hoogstaande jeugdopleiding om aldus voor de getalenteerde spelers nationaal voetbal te kunnen aanbieden. Voor de minder getalenteerde spelers kiezen wij dan ook voor provinciaal - en gewestelijk voetbal.
 
KFC Dessel Sport wil financieel gezond blijven met het nodige respect voor de vele vrijwilligers die zich belangloos inzetten voor de club. In onze vereniging bepaalt de groep de evolutie !  Wij willen samenwerken in een open communicatie , zoekend naar  een vertrouwensvolle en opbouwende sfeer. 
 

Visie

 
KFC Dessel Sport is in eerste instantie een voetbalclub doch eveneens een vereniging die bouwt aan sociale contacten en via het voetbal bijdraagt aan integratie en sociale samenhang. Wij willen mensen – zonder racisme en zonder discriminatie – de kans geven om te voetballen op verschillende niveaus en als dusdanig een open en toegankelijk beleid voeren.
 
Onze supporters willen wij attractief voetbal aanbieden in een comfortabele accommodatie. Wij zijn fier op ons stadion dat mooi geïntegreerd ligt in het sportcomplex Brasel. Wij beschouwen dit ook als een sociaal-maatschappelijke functie van de vereniging . In en rond het stadion zullen vele volkse feesten, vergaderingen en seminaries, culturele evenementen enz. plaats grijpen. Om verantwoord te functioneren in de maatschappij van vandaag hadden wij dit bouwwerk nodig en bieden het nu graag aan als een extra-sportief project van de club.
 
In dit kader geven wij sponsors de mogelijkheid om  een degelijke publiciteit  te voeren en worden zij geassocieerd met de sympathieke uitstraling die onze Desselse club geniet. In die prachtige business club kunnen zij zaken en sportieve ontspanning combineren. 
 
De jeugdacademie van onze club is sinds 2016 ondergebracht in een modern gebouw met alle voorzieningen en van hieruit streven wij  er naar om één van de beste jeugdopleidingen uit de streek neer te zetten. Jongeren, zowel jongens als meisjes, moeten bij ons kunnen voetballen als hobby. Voor hen stellen we plezier en ploeggeest als belangrijkste thema’s voorop. Daarnaast willen we ook voetbalopleiding aanbieden voor talentvolle spelers met ambitie. Met zoveel mogelijk doorstroming van eigen jeugdspelers trachten wij een A-kern uit te bouwen met een stevige Kempische verankering.
 
Als interne doelstelling trachten we elk jaar 3 jeugdspelers op te nemen in onze A-kern alsook de beloftenploeg ruim met spelers uit de eigen jeugdopleiding te bemannen.
 
De club streeft naar een professionele uitbouw van haar organisatie. Gedreven leden van hoofd- en jeugdbestuur zorgen samen via aanwerving van gekwalificeerde trainers en begeleiders dat elk team optimaal kan functioneren.