Op zondag 27/8 vond onze jaarlijke algemene vergadering plaats in club 606. Om 9u30 vergadering van de vzw in thema-café waarna om 10u00 boven in club 606 de algemene vergadering voor iedereen werd verdergezet. Er werd teruggekeken op vorig seizoen en de verwachtingen voor het nieuwe seizoen werden duidelijk kenbaar gemaakt. Luc Van Hoof kreeg de titel van erevoorzitter uit de handen van voorzitter Willy Mermans. Hieronder een aantal sfeerbeelden!