Ere Voorzitter Marc Blanquart 2

Op het ogenblik dat K.F.C. Dessel Sport beschikte over een talentrijke jeugd die aanrukte, opende in onze gemeente een jonge dokter zijn praktijk. Al spoedig was Marc gewonnen voor onze club en werd hij clubarts in 1962 wat hij bleef tot 2008. Een jaar later in 1963 aanvaardde hij de hoogste post. Een modern, professioneel en tamelijk autoritair aangelegd voorzitter nam de teugels in handen en als persoon van aanzien en bekend om zijn doorzettingsvermogen veranderde hij ook snel het “gelaat” van de club.

Van begin af leefde hij mee met de spelers en van dichtbij zag hij wat er waaide en draaide in de club. Onder zijn leiding beleefden we de ophefmakende opgang van een stel uitzonderlijk kundige voetballers die ervoor zorgden dat zijn betrachtingen werden waargemaakt.

Soms kon hij wel eens hard zijn en menig maal heeft hij zich moeten loswerken uit conflictsituaties maar men kent het gezegde, wie veel doet…….


Toenmalig voorzitter Marc Blancquaert was een man die het “groots” zag en wiens rol was van de diplomatie en de delicate onderhandelingen. Door zijn grote invloeden, niet alleen bij de clubmensen maar ook bij de hoogste Bondsorganen, heeft hij meermaals het welzijn van de club en zijn aangeslotenen kunnen bepleiten.


Hij heeft beslist grote verwezenlijkingen op zijn actief en in de uitbouw van K.F.C. Dessel Sport had hij een stevig aandeel. Het was onder zijn leiderschap dat Dessel Sport in 3e nationale afdeling geraakte. Zijn functie als voorzitter bekleedde hij tot 1978. Hij was de stichter van de V.Z.W. K.F.C. Dessel Sport en de jeugdafdeling in 1969. Hij is beheerder geweest van de V.Z.W. tot 2007 en was tot op het laatste lid van onze V.Z.W. In 2016 heeft de club besloten om hem te benoemen tot erevoorzitter van K.F.C. Dessel Sport. 


Telkenjare mochten wij gebruik maken van zijn uitstekende accommodatie om voor de aanvang van een nieuw voetbalseizoen een gezellig samenzijn te organiseren met spelers, bestuur en betrokkenen om zodoende een aangename sfeer binnen de club te bewerkstelligen. Waarvoor onze hartelijke dank aan de ganse familie.


Marc werd geboren in Dendermonde op 19 november 1932 en overleed op 06 februari 2019. Marc was altijd de juiste man op de juiste plaats. We zullen hem missen.

 

Marcblancquaert2