Meldpunt ongepast gedrag

Je kan onze club-API's (AanspreekPunt Integriteit)  steeds aanspreken op de club of contacteren bij grensoverschrijdend gedrag van spelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden of ouders.  Het kan gaan om  fysieke agressie, pesterijen, racisme, ongewenste intimiteiten en dergelijke.  

De club-API's vormen in de eerste plaats een luisterend oor en kunnen het jeugdbestuur op de hoogte brengen van bepaalde feiten inzake ongepast gedrag.  Via het jeugdbestuur kunnen gepaste acties ondernomen worden om grensoverschrijdend gedrag te stoppen en te bestraffen.

Onze club-API's mengen zich niet in de sportieve situatie van spelers.  Dit is in eerste instantie een taak voor de trainers/sportieve cel en in tweede instantie voor het jeugdbestuur.

club-API@jeugdkfcdesselsport.be

Maarten Van Tilburg 


Tom Maes

0496 30 35 38