Afgevaardigden

Wat doet een afgevaardigde?

Algemeen

Als afgevaardigde ben je de vertegenwoordiger van de club. Je staat de trainer bij in alle niet-sportieve taken en staat op die manier heel dicht bij de spelersgroep.

Enkele kerntaken van de afgevaardigde op een rijtje:

 • Het ondersteunen van de trainer bij niet-sportieve taken voor, tijdens en na de wedstrijden:
 • Het voorzien van de wedstrijdkledij vanaf U11. Jongere ploegen nemen hun tenues mee naar huis.
 • Het invullen van de drankbonnetjes voor een drank na de match.
 • Het ontvangen van de tegenpartij.
 • Bij de duiveltjes het helpen aankleden van de spelertjes.
 • Het voorzien van water en de flessenhouder voor de spelers.
 • Het invullen van de wedstrijdbladen.
 • Mee helpen klaar zetten van de terreinen, vooral belangrijk tot en met U12.
 • Het voorzien van de waterzak naast het veld tijdens de wedstrijd.
 • Het verdelen en inzamelen van formulieren en geld m.b.t. verschillende activiteiten bij de eigen ploeg.
 • Aanspreekpunt voor de ouders aangaande niet-sportieve zaken van de ploeg en de club.Aanspreekpunt voor de ouders aangaande niet-sportieve zaken van de ploeg en de club.
 • Van afgevaardigden wordt verwacht dat hij/zij zich minimaal één keer per jaar inzet voor één van de hoofdactiviteiten van de club.

Waardig gedrag

Aangezien de afgevaardigde het gezicht van de ploeg is, wordt van hem verwacht dat hij zich waardig gedraagt tijdens een match. Indien ouders van de ploeg zich niet gedragen, zal hij/zij, eventueel samen met de trainer, hen daar op aanspreken. Belangrijk is om aan het begin van het seizoen hier duidelijke afspraken met de ouders over te maken. De sportieve begeleiding laat de afgevaardigde over aan de trainer.

Voordelen

De afgevaardigde krijgt gratis een beperkt kledijpakket van de club. Er wordt van hem verwacht dat hij dit draagt tijdens de wedstrijden.

Als afgevaardigde krijg je een abonnement dat je toegang geeft tot zowel de wedstrijden van de jeugd als van de eerste ploeg. Hiertoe dien je je wel als vrijwilliger in te zetten voor minimum één hoofdactiviteit van de club.

De afgevaardigden van nationale ploegen moeten geen busgeld (8 euro) betalen en mogen na de wedstrijd deelnemen aan een kleine receptie.

Alle afgevaardigden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.