Sportongeval

Alle jeugdspelers met blessures moeten verplicht langs onze kinesist passeren.

Zowel bij het begin van een kwetsuur als na herstel willen we de spelers langs de kinesist zien passeren. Daarnaast mag elke speler naar een dokter en/of kinesist van zijn keuze gaan maar via deze afspraak willen we op de hoogte zijn en blijven van alle blessures en de evolutie er van.

We willen ook maximaal het advies van de kinesist opvolgen en geen risico's nemen door de trainingen of de wedstrijden te vroeg te laten hernemen. Enkel de kinesist kan beslissen of een speler terug aan de trainingen/wedstrijden deelneemt. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Training kan eventueel individueel hervat worden bij de revalidatietrainer. Elke speler moet wel tenminste aan één volledige groepstraining deelgenomen hebben om in aanmerking te komen om wedstrijden te spelen.

Stappenplan bij spier- en gewrichtskwetsuren

  1. Vraag raad aan een dokter of kinesist naar keuze.
  2. Breng een ingevulde ongevalaangifte binnen bij jeugdsecretaris Willy Smets (indien van toepassing).  De aangifte kan je hier onderaan downloaden.
  3. Meld je kwetsuur bij de clubkinesist. Hij bepaalt of je kan starten met revalidatietraining.
  4. Behandel de kwetsuur volgens advies van de dokter en/of kinesist.
  5. Laat je fit verklaren door de dokter en/of kinesist.
  6. Verplichte passage bij kinesist voor hervatten van de training.
  7. Hervat de training eventueel met een aangepast programma bij de revalidatietrainer.
  8. Doe minimaal 1 volledige training met de groep voor je in aanmerking komt om aan een wedstrijd deel te nemen.
  9. Zorg dat je "administratief fit" bent verklaard (bij kwetsuren met ongevaalaangifte).
  10. Kom in aanmerking voor de wedstrijdkern.