Missie & Visie

In de schoot van de jeugdacademie zijn wij een missie & visie overeengekomen. Deze missie & visie leidt ons in alle beslissingen die wij nemen. Het woord DESSEL staat centraal :

Missie

 • Wij, medewerkers van de jeugdacademie van KFC Dessel Sport, willen meewerken aan een Deskundige en kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding voor jongens en meisjes van 5 tot 20 jaar in onze club en in de regio rond Dessel.
 • Wij willen de nodige aandacht besteden aan de doorstroming van de betere spelers naar het Eerste elftal.
 • Wij willen een Sociale en opvoedende rol vervullen t.o.v. onze spelers.
 • Wij willen onze spelers Spelplezier geven in een familiale clubsfeer.
 • Wij streven ernaar dit te verwezenlijken met een Evenwicht tussen onze inkomsten en uitgaven.
 • Wij verkiezen Lange termijn resultaat boven onmiddellijk succes.
Boven alles zijn onze spelers en al onze medewerkers belangrijk. Ze vormen de basis voor succes. Daarom ondersteunen wij spelers, trainers en alle medewerkers van onze club ten volle in de taken die zij op zich genomen hebben.

Wij willen

 • erkend worden als opinion leader binnen de regio op gebied van voetbalopleiding.
 • dat onze jeugdopleiding bijdraagt tot de sportieve successen van KFC Dessel Sport.
 • ons permanent verbeteren en aanpassen, zowel individueel als collectief, aan de evolutie van het voetbal
 • in onze opleiding ook aandacht hebben voor onze sociale en opvoedende taak.
Respect, discipline en fairplay zijn sleutelwoorden.

Wij geloven in

 • de sportieve kracht van KFC Dessel Sport
 • het potentieel van elk speler als sleutelwaarde voor succes
 • de meerwaarde van teamwork
 • het belang van open communicatie
 • de verantwoordelijkheidszin van onze medewerkers en trainers
 • het belang van een sterk imago

Visie

Wij doen dit door

 • polyvalente spelers op te leiden zodat elke speler op minimum 2 posities kan spelen en waarbij
  • wij het zonevoetbal aanleren.
  • wij onze ploegen vanaf 11-11 laten spelen in een herkenbaar spelconcept nl. 4-3-3 ; de andere ploegen spelen met een afgeleid spelconcept.
  • wij veel belang hechten aan het ontwikkelen van de technische vaardigheden.
De opleiding van het individu staat centraal, het collectief is ondergeschikt.
 • het organiseren van trainingen met een opleidingsleerplan per leeftijdsgroep
 • onderscheid te maken tussen het zuiver recreatief en het meer competitief gericht jeugdvoetbal
 • de sportieve leiding van de B-kern eveneens op ons te nemen. Deze B-kern zal voornamelijk bestaan uit eigen jeugdspelers om alzo de doorstroming naar de A-kern te bevorderen.
 • aandacht te hebben voor mentale vorming en weerbaarheid
 • aan alle spelers, trainers, medewerkers en ouders te vragen de nodige fair-play na te leven zowel op als naast het terrein.
 • oog te hebben voor de combinatie van voetbal en studie
 • voldoende gediplomeerde trainers en gemotiveerde medewerkers aan te trekken en te behouden door de attractiviteit van KFC Dessel Sport te bestendigen
 • onze trainers de mogelijkheid te bieden zich permanent bij te scholen met het oog op een permanente verbetering van de trainingen voor onze spelers
 • de communicatie en groepsdynamiek aan te moedigen en een doeltreffende informatiestroom te verzekeren om de menselijke en werkrelaties te bevorderen
 • alle posities en taken in de jeugdacademie maximaal in te vullen om alzo tot een optimale organisatiestructuur en -cultuur te komen.
 • een breed samenwerkingsverband uit te bouwen met onze buurclubs
 • open te staan voor samenwerking met de scholen